Đặt cọc mua bán Bất động sản

Đặt cọc mua bán Bất động sản

Kiquy.com là công cụ hỗ trợ đắc lực cho ngành kinh doanh bất động sản. Cụ thể là Kiquy.com là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc giao dịch mua bán được diễn ra an toàn và nhanh chóng.

Ngày nay việc Người mua bị lừa đảo đặt cọc để mua Bất động sản không đủ kiều kiện pháp lý chuyển nhượng, bất động sản không có thật…là rất phổ biến, gây thiệt hại lớn cho Người mua cũng như xã hội.

Với Kiquy.com Người mua sẽ an tâm khoản đặt cọc được giữ an toàn cho đến các tiến độ tiếp theo của Hợp đồng chuyển nhượng Bất động sản.

Người mua, Người bán (Có thể có thêm Người môi giới) sẽ được tham gia vào quy trình giao dịch 05 Bước, mà tại đó Người mua yên tâm rằng tiền cọc của mình được giữ an toàn để thực hiện các bước tiếp theo của Hợp đồng chuyển nhượng.

Các Bước đặt cọc mua bán như sau:

Bước 1: Người mua, người bán thoả thuận và đồng ý các điều kiện mua bán: Người mua hoặc người bán sẽ bắt đầu giao dịch bằng cách Đăng ký tài khoản và hoàn thành đơn hàng theo mẫu.

Bước 2: Bên mua chuyển tiền ký quỹ tại Kiquy.com: Nếu đồng ý đơn hàng, Người mua sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Kiquy.com để đảm bảo việc thanh toán cho cho Người bán. Sau đó Hệ thống sẽ có thông báo gửi  đến Người bán rằng tiền đã được giữ an toàn tại Kiquy.com.

Bước 3: Người mua và Người bán thực hiện ký Hợp đồng công chứng hoặc các Hợp đồng khác theo thoả thuận:  Sau khi nhận được thông báo tiền đã được ký quỹ tại Kiquy.com, Người bán thực hiện chuyển hàng hoá/dịch vụ cho Người mua theo thoả thuận.

Bước 4: Sau khi ký Hợp đồng và đồng ý chuyển tiền cọc cho Bên Bán hoặc có thoả thuận khác, Người mua xẽ xác nhận đơn hàng: Tại bước này sẽ phát sinh 02 trường hợp: 

Trường hợp 1: Nếu Người mua đồng ý mua Bất động sản thì xác nhận Đồng ý nhận hàng, Đơn hàng sẽ chuyển qua trạng thái Thành Công và Người bán ngay lập tức sẽ nhận được phần đặt cọc và kết thúc giao dịch.

Trường hợp 2: Nếu Người mua không đồng ý thuê thì sẽ thoả thuận lại với Người bán về xử lý phần cọc. Nếu 02 bên thống nhất sẽ hoàn cọc thì Người mua bấm vào Trả hàng, sau đó Người bán bấm vào “Đồng ý nhận lại hàng” thì tiền cọc sẽ được trả lại Người mua ngay lập tức. Nếu 02 bên không thống nhất thì sẽ tham gia vào quy trình khiếu tại được hỗ trợ sẵn trên hệ thống của Kiquy.com.


Tin liên quan