Bảo mật

Lý do an tâm khi sử dụng Kiquy.com

Với công nghệ bảo vệ đa lớp và được đảm bảo bởi Tổ chức xác thực định danh uy tín, các đối tác là các Ngân hàng liên kết, Kiquy.com đảm bảo An Toàn Thông Tin và Tiền Ký Quỹ trong tài khoản của Khách hàng.

Các Nguyên tắc bảo vệ tài khoản và thông tin dành cho Khách hàng:

Mật khẩu và mã xác thực OTP: Tuyệt đối không được tiết lộ mật khẩu và mã xác thực OTP cho bất kỳ ai.

Bảo mật thẻ và tài khoản Ngân hàng: Không tiết lộ thông tin tài khoản, mã thẻ ngân hàng.

Thông tin cá nhân: Không chia sẻ thông tin/hình ảnh SĐT, chứng minh thư với người lạ qua Mạng xã hội.

Tài khoản Kiquy.com của bạn: Không cho mượn hay cho phép người khác sử dụng tài khoản MoMo.

Đặt mật khẩu: Không nên đặt mật khẩu quá dễ đoán như ngày sinh, SĐT, 123456, 6 chữ số giống nhau, ví dụ 000000,...

Các thông tin lạ: Cảnh giác với những mã QR, link, file đính kèm yêu cầu cung cấp thông tin.


Tin liên quan