Chuyển tiền ký quỹ

Cách chuyển tiền ký quỹ cho đơn hàng

Người dùng có 02 cách để chuyển tiền ký quỹ cho đơn hàng của mình.

Cách 1: Ký quỹ từ đơn hàng.

Trên trang chủ, vào “Giao dịch” và chọn đơn hàng cần chuyển tiền ký quỹ.

Tại đơn hàng được mở lên, vào “Ký quỹ ngay” để thực hiện việc chuyển tiền theo mẫu.

Cách 2: Chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Kiquy.com

Người dùng có thể lựa chọn danh sách các kênh chuyển tiền vào Kiquy.com như dưới đây và thực hiện theo hướng của các đơn vị này.

Cần lưu ý: Nội dung chuyển tiền phải ghi theo cú pháp: Mã hồ sơ - Tên đăng nhập

Chọn đơn vị thanh toán phù hợp và thực hiện theo các bước của đơn vị cung cấp dịch thanh toán.

Cách lấy Mã hồ sơ: Vào Đơn hàng và chọn Mã đơn hàng như hình bên dưới.Tin liên quan