THỊT GÀ, VỊT CÁC LOẠI

THỊT GÀ, VỊT CÁC LOẠI

Chân gà tươi sạch 1kg
81.000 đ-14% 70.000 đ
Gà ta nguyên con tươi 1kg
139.000 đ-14% 120.000 đ
Má đùi gà tươi sạch 500g
38.000 đ-26% 28.000 đ
Cánh gà tươi sạch túi 500g
65.000 đ-18% 53.000 đ
Đùi gà tươi sạch 500g
49.000 đ-29% 35.000 đ
0938606127