RAU XANH TƯƠI NGON

RAU XANH TƯƠI NGON

NẤM ĐÙI GÀ 200G
34.800 đ-16% 29.200 đ
NẤM HẢI SẢN 150G
29.000 đ-11% 25.900 đ
NẤM BÀO NGƯ TRẮNG TƯƠI 300G
31.500 đ-14% 27.000 đ
NẤM KIM CHÂM 150G
21.800 đ-21% 17.200 đ
RAU LANG 500G
19.800 đ-15% 16.800 đ
RAU THƠM CÁC LOẠI 200G
17.200 đ-20% 13.800 đ
BÔNG SÚNG 300G
18.700 đ-20% 15.000 đ
RAU CẢI MẦM 200G
19.500 đ-13% 17.000 đ
RAU MUỐNG HẠT 500G
19.300 đ-12% 16.900 đ
CẢI NGỒNG 300G
23.800 đ-19% 19.200 đ
BÔNG ĐIÊN ĐIỂN 200G
27.800 đ-17% 23.000 đ
CẢI RỔ 500G
39.000 đ-17% 32.500 đ
CẢI BÓ XÔI 500G
38.000 đ-8% 34.800 đ
ĐẬU COVE 500G
23.800 đ-20% 19.000 đ
BÔNG CẢI XANH 300G
23.500 đ-15% 19.950 đ
XÀ LÁCH XOONG 300G
32.800 đ-15% 28.000 đ
RAU DỀN 300G
25.000 đ-22% 19.500 đ
BẮP CẢI THẢO 500G
18.600 đ-26% 13.800 đ
RAU TẦN Ô 300G
11.500 đ-22% 9.000 đ
RAU CẦN NƯỚC 200G
21.700 đ-22% 16.900 đ
CẦN TÂY 200G
21.700 đ-22% 16.900 đ
XÀ LÁCH BÚP 300G
25.300 đ-14% 21.800 đ
RAU MỒNG TƠI 500G
25.900 đ-12% 22.800 đ
ĐẬU BẮP 200G
19.200 đ-18% 15.800 đ
RAU NGÓT 300G
17.300 đ-14% 14.900 đ
GIÁ ĐẬU XANH 300G
15.900 đ-15% 13.500 đ
RAU MUỐNG NƯỚC 300G
26.000 đ-10% 23.500 đ
CẢI THÌA 300G
15.000 đ-20% 12.000 đ
CẢI NGỌT 400G
15.000 đ-20% 12.000 đ
CẢI BẸ XANH 300G
15.000 đ-20% 12.000 đ
0938606127