HÀNH - TỎI - RAU NÊM

HÀNH - TỎI - RAU NÊM

RAU HÚNG QUẾ 50G
17.000 đ-50% 8.500 đ
HÀNH TÍM 200G
138.000 đ-7% 129.000 đ
CỦ TỎI 200G
68.000 đ-9% 62.000 đ
THƠM NGỌT 200G
16.000 đ-31% 11.000 đ
CHANH TƯƠI KHÔNG HẠT 200G
12.000 đ-33% 8.000 đ
ỚT HIỂM 50G
15.800 đ-24% 12.000 đ
RAU HÚNG CÂY 50G
15.000 đ-35% 9.800 đ
HÀNH PARO 500G
38.000 đ-12% 33.500 đ
HÀNH LÁ 50G
10.000 đ-30% 7.000 đ
NGÒ RÍ 50G
14.800 đ-40% 8.900 đ
RAU TÍA TÔ 50G
15.000 đ-40% 9.000 đ
0938606127