CÁ, TÔM, MỰC, ẾCH

CÁ, TÔM, MỰC, ẾCH

Cá nục tươi ngon 1kg
120.000 đ-21% 95.000 đ
Cá ngừ tươi ngon 1kg
120.000 đ-21% 95.000 đ
Tôm thẻ nguyên con 300g
80.000 đ-19% 65.000 đ
Cá sòng tươi1kg
100.000 đ-18% 82.000 đ
Cá cam tươi 1kg
100.000 đ-5% 95.000 đ
Cá kèo sống làm sạch 300g
78.000 đ-21% 62.000 đ
Ếch làm sạch 500g
920.000 đ-91% 82.000 đ
Cá lóc làm sạch 1kg
142.000 đ-21% 112.000 đ
Cá diêu hồng làm sạch 1kg
145.000 đ-17% 120.000 đ
Cá bóp đông lạnh 1kg
315.000 đ-11% 280.000 đ
Cá hồi đông lạnh 1kg
467.000 đ-10% 420.000 đ
Cá saba đông lạnh 1kg
92.000 đ-13% 80.000 đ
0938606127