Hỏi đáp

Hủy đơn hàng như thế nào ?

Các bên có thể huỷ giao dịch với điều kiện không làm ảnh hưởng đến lợi ích và được sự đồng ý của các bên tham gia.

Kiquy.com sẽ thực hiện chuyển trả lại tiền cho Người mua và thông báo cho các bên.

 

 Cần lưu ý: Các bên có thể tự huỷ giao dịch khi tiền chưa được chuyển cho Kiquy.com. Sau khi tiền ký quỹ đã được chuyển cho Kiquy.com thì chỉ Kiquy.com mới có thể thực hiện huỷ giao dịch và có thông báo cho các bên tham gia.

 


Tin liên quan