Hỏi đáp

Kiquy.com bảo vệ Người mua và Người bán ra sao ?

 

Kiquy.com bảo vệ các bên tham gia thông qua việc Kiquy.com là trung gian giữ tiền cho quá trình giao dịch mua bán giữa các bên cho đển khi giao dịch kết thúc.

 

Người mua được bảo vệ như thế nào:

  • Người bán không được thanh toán cho đến khi Người mua kiểm tra và chấp nhận hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc hết Thời hạn kiểm tra.

  • Có thể hoàn lại toàn bộ hoặc một phần nếu có vấn đề với hàng hóa hoặc dịch vụ.

  • Kiquy.com xác minh việc giao hàng hóa cho Người mua thông qua dữ liệu vận chuyển, tài liệu mà bên Người bán cung cấp cho Kiquy.com.

  • Được hỗ trợ khiếu nại Người bán bất cứ lúc nào nhanh chóng và hiệu quả.

 Người bán được bảo vệ như thế nào:

  • Người bán nhận được tiền sau khi họ giao hàng hóa hoặc dịch vụ, Người mua chấp nhận hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc Thời hạn kiểm tra đã thỏa thuận hết hạn.

  • Người bán sẽ nhận được thông báo về việc Người mua đã chuyển tiền thanh toán để an tâm chuyển hàng hoá/dịch vụ cho người mua.

  • Được hỗ trợ khiếu nại Người mua bất cứ lúc nào nhanh chóng và hiệu quả.Tin liên quan