Hỏi đáp

Xác thực tài khoản

Việc xác thực danh tính không chỉ giúp Người dùng an toàn trong các giao dịch mà việc này còn là giải pháp tăng tính minh bạch trong các giao dịch. Các hành vi gian lận, trộm cắp thông tin người dùng sẽ sớm được ngăn chặn.

Ngoài ra, khi xác thực danh tính, Người dùng sẽ được nâng hạn mức chuyển tiền cho mỗi lần rút tiền từ 1.000.000 đồng/lần/tối đa 01 lần/tháng lên không giới hạn.

 

Cách xác thực tài khoản:



Tin liên quan