Hỏi đáp

Tài khoản Kiquy.com

Số dư tài khoản Kiquy.com

  • Số dư tài khoản của Người dùng là nơi thể hiện số tiền hiện có của Người dùng đang có tại Kiquy.com.
  • Người dùng có thể rút số tiền này bất cứ khi nào.

Hướng dẫn thêm tài khoản Ngân hàng vào tài khoản Kiquy.com

Hướng dẫn đề nghị rút tiền

  • Người dùng vui lòng xem tại đây.

Nếu số tài khoản bị sai Người dùng có nhận được tiền yêu cầu rút tiền không ?

  • Nếu Kiquy.com đã thanh toán theo thông tin tài khoản bị sai, số tiền yêu cầu rút sẽ được hoàn lại tài khoản của Người dùng. Người dùng cần cập nhật lại thông tin tài khoản chính xác và tạo lại lệnh theo nhu cầu.

Tin liên quan