Hỏi đáp

Các loại phí và cách tính phí tại Kiquy.com

Các loại phí được áp dụng tại Kiquy.com:

Khi sử dụng dịch vụ tại Kiquy.com, Người dùng sẽ chi trả những chi phí sau:


 STT

 Phí

Nội dung


 

1


 

Phí giao dịch

Đây là phí mà Người dùng sẽ trả cho dịch vụ mà Kiquy.com cung cấp và được trừ trực tiếp vào số tiền giao dịch. Phí được thay đổi theo theo từng thời điểm (sẽ được thông báo minh bạch), tuy nhiên công thức sẽ là: Số tiền giao dịch x tỷ lệ phí.


 

2


 

Phí chuyển tiền

Đây là phí mà các Người dùng phải trả cho Tổ cung cấp dịch vụ chuyển tiền (Bao gồm: Ngân hàng, các ví điện tử…), các loại phí này Người dùng sẽ trả cho các Tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền và Kiquy.com không tính bất kỳ phí nào trên phí này.


3


Phí xử lý khiếu nại lần 2

Đây là giai đoạn khiếu nại đang được xử lý tại Kiquy.com. Hiện nay phí xử lý khiếu nại tại Kiquy.com là miễn phí.


 

4


 

Phí xử lý khiếu nại lần 3 và lần 4

Đây là giai đoạn khiếu nại đang được xử lý ngoài  Kiquy.com. Phí xử lý tại 02 giai đoạn này do các Tổ chức thực hiện xử lý khiếu nại tính và Kiquy.com hỗ trợ miễn phí.

 

 Cần lưu ý rằng:

Các bên cần cân nhắc khi thực hiện Khiếu nại lần 3 và Khiếu nại lần 4 vì sẽ bị tính phí vì vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của mình. Trường hợp số tiền giao dịch sau khi trừ đi các phí liên quan dự kiến thì các bên tham gia sẽ thỏa thuận để nộp thêm tiền vào Kiquy.com để thực hiện tiếp quy trình có liên quan.


Cách tính phí:

Người dùng có thể tham khảo ví dụ sau:

Số tiền mua bán: 10.000.000 đồng

Các loại thí liên quan:

  • Phí giao dịch (ví dụ phí giao dịch tạm tính là 1%) = 10.000.000 đồng x 1% = 100.000 đồng
  • Phí chuyển tiền (Theo quy định của Tổ chức chuyển tiền).
  • Phí xử lý khiếu nại (Nếu có có phát sinh)

Kiquy.com sẽ trừ trực tiếp Tổng phí vào số tiền giao dịch, như vậy Người bán sẽ nhận được số tiền là:

  • Số tiền nhận = Số tiền giao dịch – Tổng phí (Phí giao dịch + phí chuyển tiền + phí xử lý khiếu nại). 

Tại Kiquy.com quy định bên chịu phí như sau:

  • Khi đơn hàng thành công, Người bán sẽ là người chịu trách nhiệm trả phí này.
  • Nếu đơn hàng không thành công, Người mua sẽ chịu trách nhiệm trả phí này.

Tuy nhiên, hiện nay khi giao dịch tại Kiquy.com Người dùng sẽ được miễn phí giao dịch 100% (Không tính các loại phí không thuộc Kiquy.com như: phí ship,

phí chuyển khoản...)


Tin liên quan