Hỏi đáp

Hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển sẽ giải quyết ra sao ?

Trong trường hợp nhận được hàng hoá bị hư hỏng Người nhận (bao gồm Người mua hoặc Người bán) cần thực hiện ngay làm các bước sau:

 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của mình tại Kiquy.com, vào danh mục hàng hoá bi hỏng đánh dấu “Trả lại hàng". Lưu ý là khi bấm vào “Trả lại hàng” thì giao dịch sẽ chuyển qua giai đoạn khiếu nại với Nguyên nhân là hàng bị hư hỏng.

Bước 2: Người nhận báo ngay cho Đơn vị vận chuyển và Người gửi.

Bước 3: Người mua và người bán nhanh chóng phối hợp cùng nhau để gửi yêu cầu bồi thường tới Đơn vị vận chuyển và sẽ được xử lý theo quy trình của Đơn vị vận chuyển và Kiquy.com sẽ tiếp tục phong toả khoản tiền mua hàng cho đến khi vấn đề được giải quyết.

 

 Cần lưu ý rằng: Người nhận hàng bị hư hỏng không nên chuyển lại mặt hàng đó ngay cho Người gửi vì sẽ rủi ro trong quá trình khiếu nại tới Đơn vị vận chuyển.

 


Tin liên quan