Hỏi đáp

Khi nào Người bán bắt đầu giao hàng hóa/dịch vụ ?

Sau khi nhận được tiền ký quỹ từ Người mua, hệ thống Kiquy.com sẽ thông báo cho Người bán được biết để tiến hành giao hàng hoá/dịch vụ cho Người mua.

 

 Cần lưu ý rằng: Người bán sẽ phải thực hiện các bước quy trình trong tài khoản của mình tại Kiquy.com để các bên tham gia được biết.


Tin liên quan