Hỏi đáp

Kiquy.com có thực hiện vận chuyển không ?

Kiquy.com không tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hoá, theo đó các bên tham gia tự thoả thuận hình thức và phương thức vận chuyển hàng hoá phù hợp.

Nếu cần, các bên có thể tham khảo và sử dụng các bên vận chuyển sau:


Tin liên quan