Hỏi đáp

Quy trình đổi trả đối với Người bán

Nếu Người mua từ chối hoặc muốn đổi hàng hoá/dịch vụ Người bán sẽ có Thời hạn kiểm tra 05 ngày để kiểm tra hàng hoá/dịch vụ được trả lại.

 

Khi hàng hoá/dịch vụ đã được Người mua trả lại, Người bán cần kiểm tra và xác nhận hàng hoá/dịch vụ đã được trả lại trong tình trạng giống như khi gửi đi.

 

Người bán sẽ có 03 chọn lựa sau để thực hiện:

Nếu Người bán đồng ý nhận lại hàng thì xác nhận "Đồng ý nhận lại hàng" và hệ thống sẽ tự động chuyển qua trạng thái kết thúc giao dịch.

Nếu Người bán đồng ý đổi hàng thì thực hiện đổi hàng bằng cách xác nhận "Đồng ý đổi hàng" và kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin trên đơn hàng và thực hiện giao hàng cho Người mua.

Nếu Người bán không đồng ý nhận lại hàng hóa trả lại và Người mua không đồng ý các điều kiện thanh toán thì thực hiện Quy trình khiếu mại tại Kiquy.com.

 


Tin liên quan