Hỏi đáp

Điều gì sẽ sảy ra khi Người mua quên không xác nhận

Người mua có quyền “Chấp nhận” hoặc “Từ chối” hàng hóa trong Thời gian kiểm tra. Tuy nhiên, nếu Người mua sơ ý không “Chấp nhận” hoặc “Từ chối” hàng hoá/dịch vụ, Kiquy.com  sẽ chuyển tiền cho Người bán khi kết thúc Thời gian kiểm tra, miễn là Kiquy.com có ​​thể xác minh rằng Người mua đã nhận được hàng hóa của mình.

 

Xin lưu ý rằng Kiquy.com có ​​quyền gửi thông báo 24 giờ nếu Thời gian kiểm tra được bắt đầu và kết thúc kể cả khi không có sự tham gia của Người mua.

 


Tin liên quan