Hỏi đáp

Thời gian kiểm tra hàng là gì ?

Đôi khi, các giao dịch có thể có gặp vấn đề, Đây là lý do tại sao Kiquy.com mang đến cho Người mua cơ hội kiểm tra lại hàng hoá/dịch vụ của họ trước khi Kiquy.com chuyển tiền cho Người bán.

 

Thời gian kiểm tra là gì ?

Thời gian kiểm tra: là khoảng thời gian cụ thể được thỏa thuận bởi tất cả các bên tham gia giao dịch. Giai đoạn kiểm tra không được bao gồm thời gian vận chuyển hoặc chuyển nhượng thực tế hàng hóa/dịch vụ.

Trong thời gian này, Người mua có thể kiểm tra hàng hóa/dịch vụ sau khi nhận và Người mua có tùy chọn “Đồng ý nhận hàng” hoặc “Trả hàng”.

Kiquy.com chỉ chuyển tiền cho Người bán khi Người mua chấp nhận sản phẩm và/hoặc dịch vụ hoặc sau khi Thời hạn kiểm tra này đã hết.

Trước thời gian kiểm tra

Kiquy.com sẽ thông báo cho các bên trong quá trình vận chuyển hoặc chuyển nhượng hàng hóa/dịch vụ. Trong thời gian này, chúng tôi khuyến nghị Người bán lưu giữ hồ sơ biên lai, thông tin theo dõi và các tài liệu khác để làm bằng chứng cho quá trình giao dịch.

Bắt đầu giai đoạn kiểm tra

Thời gian kiểm tra bắt đầu khi Người mua xác nhận 'Đã nhận hàng" hoặc khi Kiquy.com xác minh hoặc nhận được xác nhận rằng hàng hóa/dịch vụ đã được giao.

Độ dài của thời gian kiểm tra

Thời gian Kiểm tra có thể dao động từ 1 đến 30 ngày. Các bên đồng ý về Thời gian kiểm tra khi bắt đầu giao dịch và phải đảm bảo Thời gian kiểm tra phải đủ cho bất kỳ quy trình xác thực và/hoặc thẩm định nào cần thiết để hoàn tất giao dịch.

Thời gian kiểm tra kết thúc khi Người mua chấp nhận hoặc Từ chối hàng hoá/dịch vụ hoặc khi hết Thời gian kiểm tra.

 

 Cần lưu ý rằng: Nếu Người mua không thực hiện bất kỳ hành động nào trong Thời hạn kiểm tra thì Thời hạn kiểm tra sẽ tự động kết thúc sau khi hết thời hạn đã thỏa thuận và hệ thống sẽ tự chuyển qua các bươc tiếp theo.Tin liên quan